Zorg voor Parkinson netwerk in Siilo

Met Siilo kunnen zorgverleners makkelijk, snel én veilig met elkaar communiceren. Siilo is een communicatie-app voor zorgverleners, die het mogelijk maakt om buiten de eigen zorgorganisatie laagdrempelig en veilig contact te leggen met andere zorgverleners. Zorg voor Parkinson heeft een eigen netwerk zodat parkinson zorgverleners in de regio Zuid-Oost Nederland elkaar makkelijk kunnen vinden. Ben je zorgverlener en nog geen lid van het netwerk? Meld je dan aan.
Meld je aan
Afbeelding voor Zorg voor Parkinson netwerk in Siilo

In de Zorg voor Parkinson-regio wordt het gebruik van Siilo in de parkinsonzorg op drie manieren gestimuleerd: 

1. Groepsgesprekken aanmaken voor de zorg rondom mensen met parkinson

Wanneer de zorg voor iemand met parkinson ingewikkelder wordt en er meer verschillende zorgverleners bij betrokken zijn, is het efficiënter als je met elkaar in één groep te kunnen communiceren. Bovendien hoeft de patiënt zijn of haar verhaal hierdoor niet aan elke zorgverlener opnieuw te doen.

 

Regionale werkwijze 

Zorg voor Parkinson richt zich in 2023 op het ondersteunen en versterken van de communicatie en informatieuitwisseling in zorgnetwerken rondom kwetsbare mensen met Parkinson binnen Siilo. Onder zorgnetwerk verstaan we de verschillende zorgverleners die bij de zorg voor iemand met parkinson betrokken zijn. Samen met parkinson zorgverleners in onze regio die al veel met Siilo werken is een regionale werkwijze ontwikkeld met afspraken over het gebruik van Siilo-groepen, bijvoorbeeld over wie, wanneer een groep aanmaakt, hoe de groep heet, en hoe er binnen een groep zo goed mogelijk gecommuniceerd kan worden over kwetsbare parkinsonpatiënten. Deze werkwijze is gebaseerd op wat er nu al goed werkt in de praktijk. Door de afspraken komt er structuur in de groepsgesprekken, en bewaken we de tijd die zorgverleners kwijt zijn aan het delen van informatie met elkaar.  

De werkwijze staat op onze website. 

 In de Siilo-groepen zijn zorgverleners van alle prekwetsbare mensen met parkinson met elkaar verbonden. De parkinsonverpleegkundige is verantwoordelijk voor het aanmaken van de groepen. De komende tijd zullen parkinsonverpleegkundigen uit de Zorg voor Parkinson-regio ieder voor ongeveer 20 kwetsbare mensen met parkinson een Siilo-groep aanmaken. In onze regio gaat het om ongeveer 350 prekwetsbare mensen voor wie groepen zullen worden aangemaakt. Meer weten over hoe je Siilo inzet in onze regio? Hier vind je meer informatie en tips & tricks. 

2. Het Zorg voor Parkinson netwerk in Siilo

Door het Zorg voor Parkinsonnetwerk in Siilokomen parkinsonzorgverleners in onzeregiomakkelijkermet elkaar in contact enblijven ze goed op de hoogte van wat er binnen Zorg voor Parkinson gebeurt.  

Door lid te zijn van het Zorg voor Parkinson netwerk binnen Siilo krijgen zorgverleners toegang tot:  

 • Een adresboek met andere zorgverleners uit de Zorg voor Parkinson regio, die opgezocht kunnen worden per discipline en regio. Start meteen een gesprek!  
 • Het laatste nieuws vanuit Zorg voor Parkinson 
 • Tips en trick over het gebruik van Siilo  
 • Een vraagbaak: Stel vragen aan je collega’s uit de regio of het Zorg voor Parkinson team 

3. Casuïstiek bespreken

In groepsgesprekken in Siilo kan een ‘Casus’ worden aangemaakt, waarin alle informatie over een patiënt in één overzicht kan worden geplaatst zonder dat dit het groepsgesprek in de weg zit.

Binnen Siilo is het mogelijk om een Casus aantemaken, waarin je video’s kuntuploadeneneenvraagstellingkuntdelen met collega’s of inoverleggen. Binnen Zorg voor Parkinson werken de neurologenenverpleegkundigen van de 5 ziekenhuizen elk met eeneigengroep in Siilowaarincasussenwordenaangeleverd via Siiloengezamenlijkbesprokenwordentijdens het Neurologenoverlegof Verpleegkundigleerprogramma. 

Lees hier meer over hoe je een Casus aan kunt maken en exporteren.

Heb je hulp nodig bij het gebruik van Siilo? In de ondersteuning vind je meer informatie over Siilo-groepen en het aanmaken van Casussen.

Ervaringen met het Zorg voor Parkinson netwerk in Siilo

 • De lijntjes zijn kort. De meeste collega’s die ik nodig heb zitten in het Zorg voor Parkinson netwerk binnen Siilo.
  Thumbnail for Fysiotherapeut
  – Fysiotherapeut


Veelgestelde vragen

 • In onze regio spreken we af om altijd de parkinsonverpleegkundige te betrekken bij het aanmaken van een Siilo groep rondom een persoon met Parkinson. Door de naam van een groep op dezelfde manier te structureren, kun je de groepen makkelijk terugvinden tussen 1-op-1 gesprekken. Op die manier voorkom je dat er dubbele groepen ontstaan voor dezelfde persoon met Parkinson. Ook kun je er zovoor zorgen dat er een completer beeld gevormd wordt van alle betrokken zorgverleners.

  Meer weten? Lees Groep aanmaken en Groepen doorzoeken.

 • Alle zorgverleners en -disciplines die betrokken zijn bij de parkinsonzorg in regio Zuid-Oost Nederland zijn van harte welkom in het Zorg voor Parkison netwerk in Siilo. Ben je een paramedicus, huisarts, POH’er, of wijkverpleegkundige, of op een andere manier betrokken bij de Parkinsonzorg en ben je werkzaam in de regio Zuid-Oost Nederland?

  Meld je aan, kijk mee in ons netwerk en vind je collega’s.

 • Door lid te zijn van het Zorg voor Parkinson netwerk binnen Siilo krijgen zorgverleners toegang tot:

  1. Een adresboek met andere zorgverleners uit de Zorg voor Parkinson regio, die opgezocht kunnen worden per discipline en regio. Start meteen een gesprek!

  2. Het laatste nieuws vanuit Zorg voor Parkinson

  3. Tips en trick over het gebruik van Siilo

  4. Een vraagbaak: Stel vragen aan je collega’s uit de regio of het Zorg voor Parkinson team

 • Dit artikel legt stap voor stap uit hoe je een cliënt casus met videofragmenten of andere bestanden kunt aanleveren via Siilo.

  Meer weten? Kijk ook naar de andere supportartikelen over Siilo.

 • In de Zorg voor Parkinson regio hebben we een aantal afspraken over hoe we Siilo groepen gebruiken, zodat de kostbare tijd van betrokken zorgverleners zo efficiënt mogelijk besteed wordt. De afspraken kun je vinden in de regionale werkwijze.

 • De Siilo-app is  alleen bedoeld voor zorgverleners. Om die reden raden wij het af om als patiënt actief te zijn op Siilo.

  In de Zorg voor Parkinson regio wordt iedereen met Parkinson door zijn of haar zorgverlener geïnformeerd over het delen van informatie in het zorgnetwerk ten behoeve van de best mogelijke zorg.