Verpleegkundig leerprogramma

Het verpleegkundig leerprogramma bestaat uit maandelijkse groepsbijeenkomsten en biedt de verpleegkundigen ruimte om te werken aan persoonlijke leerdoelen. Het leerprogramma is er voor alle parkinsonverpleegkundigen en verpleegkundig-specialisten die werkzaam zijn in de vijf ziekenhuizen die zijn aangesloten bij Zorg voor Parkinson. De inhoud van het programma wordt door de verpleegkundigen zelf vormgegeven en is afgestemd op de doelstellingen van Zorg voor Parkinson.
Afbeelding voor Verpleegkundig leerprogramma

Achtergrondinformatie

Zorg voor Parkinson vindt het belangrijk om parkinsonverpleegkundigen te ondersteunen bij het leveren van zorg die steeds verbetert. Daarom hebben we samen met de parkinsonverpleegkundigen uit de regio het verpleegkundig leerprogramma opgezet.

Het leerprogramma bestaat sinds begin 2020. Het doel was toen om de verpleegkundigen iedere zes weken een hele dag met elkaar samen te brengen. Al snel werd de groep door de coronapandemie gedwongen om elkaar via een scherm te ontmoeten. Toch was het juist in deze hectische tijd fijn om ervaringen te delen en even los te komen van de dagelijkse zorgtaken. Er is hierdoor veel vertrouwen ontstaan in de groep en het aantal deelnemende parkinson-verpleegkundigen is gegroeid naar 17. Sinds begin 2021 wordt iedere, inmiddels maandelijkse groepsbijeenkomst vormgegeven door twee van de verpleegkundigen zelf. De groep neemt zo steeds meer eigenaarschap over het programma. Op deze manier sluit de inhoud van het programma ook nog beter aan op de behoeften van  de verpleegkundigen die zo ook in de toekomst, duurzaam van elkaar blijven leren.  

Inmiddels zijn al meer dan 20 thema’s behandeld in het leerprogramma. Hieronder een overzicht: 

 • Persoonlijk en verpleegkundig leiderschap 
 • Het zorglandschap buiten het ziekenhuis 
 • Coaching 
 •  Interprofessionele samenwerking 
 • Impact van COVID 
 • Narratief werken 
 • Timemanagement 
 • Parkinson en medicatie 
 • Servicepunt & kennisbank 
 • MijnZorgvoorParkinson 
 • Samenwerking binnen het ziekenhuis 
 • Samenwerking vpk’en met apotheker 
 • Psychiatrie en parkinson (2x) 
 • Reflectie patiënt-zorgrelatie  
 • Persoonsgerichte gespreksvoering 
 • Parkinson in late fase  
 • Rol vpk’en in ParkinsonNet  
 • Videocasuïstiek  
 • Kijkje in elkaars keuken 
 • EPD/zorgplan/rapportage