Verpleeghuizen op weg naar Integrale Parkinsonzorg

Het aantal mensen met parkinson dat in een verpleeghuis woont zal de komende jaren groeien. Dat komt omdat we steeds ouder worden, en omdat steeds meer mensen parkinson krijgen. Het is daarom erg belangrijk dat de zorg voor mensen met parkinson in het verpleeghuis goed geregeld is. Het ‘Verpleeghuizen op weg naar Integrale Parkinsonzorg – 2’ (VIP 2) project gaat hiervoor zorgen.
Afbeelding voor Verpleeghuizen op weg naar Integrale Parkinsonzorg

Achtergrondinformatie
In Nederland zijn er nu ongeveer 15 woonafdelingen in verpleeghuizen voor mensen met parkinson. De zorgverleners die hier werken zijn gespecialiseerd in het zorgen voor mensen met parkinson. In de eerste fase van het Verpleeghuizen op weg naar Integrale Parkinsonzorg – 2 project (VIP 2)werd gekeken hoe de verpleeghuizen met gespecialiseerde parkinsonafdelingen erin slaagden deze afdelingen op te starten. Ook werd gekeken naar de meerwaarde die deze afdelingen hadden, en wat hun keerzijdes zijn. Het resultaat is een rapport, dat je hier kunt lezen.
In de tweede fase van het project wordt met de resultaten van het rapport in de regio Nijmegen een nieuwe parkinsonwoonafdeling in een verpleeghuis opgericht. Uiteindelijk zal een handreiking worden geschreven, die verpleeghuizen in Nederland helpt bij het starten van een parkinsonafdeling.

Lees meer over VIP2 op de website van ParkinsonNet.

VIP 2 is een project van ParkinsonNet in samenwerking met de Parkinson Vereniging, Punt voor Parkinson, Radboudumc, Zorggroep Groningen en ZZG Zorggroep en wordt gesubsidieerd door ParkinsonNL.

Parkinson Beter Thuis

Parkinson Beter Thuis houdt zich net als VIP 2 bezig met parkinsonzorg in het verpleeghuis.

Vóórdat mensen met parkinson in een verpleeghuis gaan wonen, kunnen ze na een revalidatietraject, een kortdurende opname in het verpleeghuis of een dagbehandeling vaak nog een tijd thuis wonen. In ‘Parkinson Beter Thuis’ wordt onderzocht hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen met parkinson langer thuis kunnen wonen. Hiervoor wordt met twaalf verpleeghuizen in heel Nederland een zogeheten zorgstandaard voor kortdurende herstelgerichte parkinsonzorg ontwikkeld. Door de zorgstandaard zal er minder verschil zitten in kortdurende herstelgerichte zorg voor mensen met parkinson. Ook helpt de standaard andere zorginstellingen bij het aanbieden van kortdurende herstelgerichte zorg aan mensen met parkinson. Hierdoor krijgen mensen met parkinson in heel Nederland toegang tot goed georganiseerde zorg. Het rapport over de overeenkomsten en verschillen in kortdurende herstelgerichte parkinsonzorg in de verpleeghuizen zal eind maart worden gepubliceerd.

Ervaringen met VIP 2

 • Fijn dat we met dit project ervaringen en oplossingen binnen de parkinsonspecifieke verpleeghuiszorg kunnen delen
  Thumbnail for Verpleeghuisarts
  – Verpleeghuisarts
 • We zien bemoedigende resultaten in verpleeghuizen met een speciale parkinson-afdeling. We hopen dat dit project bijdraagt aan een betere spreiding van zulke afdelingen over het land en uiteindelijk tot optimale zorg voor iedereen die met parkinson in een verpleeghuis belandt.
  Thumbnail for Paulis Bakx, patiëntonderzoeker
  – Paulis Bakx, patiëntonderzoeker

Veelgestelde vragen

 • Je kunt de verpleeghuizen met parkinsonspecifieke zorg vinden op deze website.

 • Je kunt je verpleeghuis aanmelden via dit formulier op de website van de Parkinson Vereniging.