Neurologenoverleg

Regionale samenwerking tussen neurologen voor de best mogelijke zorg voor patiënten met de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme, zo dicht mogelijk bij huis. De neurologen met aandachtsgebied Parkinson van de vijf ziekenhuizen in de Zorg voor Parkinson regio komen maandelijks online bij elkaar om ervaringen te delen, zorgvragen te bespreken en van elkaar te leren.
Afbeelding voor Neurologenoverleg

Ervaringen met het Neurologenoverleg

  • Het neurologenoverleg is een inspirerende manier om ervaringen met elkaar te delen. Het is interessant om te horen hoe dingen gaan in een ander ziekenhuis.
    Thumbnail for Lisa van Winsen, Neuroloog bij Pantein
    – Lisa van Winsen, Neuroloog bij Pantein


Achtergrondinformatie

Binnen de Zorg voor Parkinson regio speelt het Expertisecentrum voor Parkinson en Bewegingsstoornissen, een onderdeel van het Radboudumc, een centrale rol in de regio. In het Expertisecentrum is de meest specialistische kennis aanwezig over de ziekte van Parkinson/Parkinsonisme. Wij willen de kennis van het Expertisecentrum zoveel mogelijk delen met de ziekenhuizen in de regio, zodat de zorg voor mensen met parkinson zoveel mogelijk gelijk is. De best mogelijke zorg, zo dicht mogelijk bij huis.  

Een stap die de neurologen hierin begin 2022 hebben genomen is het organiseren van een maandelijkse digitale bespreking. In dit overleg komen de Parkinson neurologen uit alle deelnemende ziekenhuizen bij elkaar en bespreken met de specialisten uit het Expertisecentrum zorgvragen die zij in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Ook worden er onderling kennis en ervaringen gedeeld. Het wederzijds van elkaar leren staat tijdens het overleg centraal.