Mijn.ZorgvoorParkinson

Bij de ziekte van Parkinson zijn vaak veel verschillende zorgverleners betrokken, die vaak met verschillende computersystemen werken. Met het digitale zorgplatform Mijn.ZorgvoorParkinson heeft iedereen die bij de zorg voor iemand met parkinson is betrokken een goed overzicht van welke zorgverlener wat doet, en kan er makkelijk met elkaar en met de persoon met parkinson worden overlegd.
Afbeelding voor Mijn.ZorgvoorParkinson

Achtergrondinformatie

Bij de ziekte van Parkinson zijn vaak veel verschillende zorgverleners betrokken, zeker wanneer de ziekte al meerdere jaren speelt. Ook werken zorgverleners vaak bij verschillende zorgorganisaties, die andere computersystemen gebruiken. Het is daarom voor zorgverleners lang niet altijd duidelijk wie er allemaal betrokken zijn bij de zorg voor iemand met parkinson, en welke behandelingen ze uitvoeren. Mensen met parkinson moeten dit hun zorgverleners vaak zelf vertellen.

Op het digitale platform Mijn.ZorgvoorParkinson komen alle zorgverleners die met het behandelen van iemand met parkinson bezig zijn, en de persoon met parkinson zelf, samen. Mijn.ZorgvoorParkinson ondersteunt zo de communicatie tussen zorgverleners onderling, en tussen mensen met parkinson en hun zorgverlener. Zo zorgt het ervoor dat zorgverleners hun zorg kunnen aanpassen aan de persoonlijke wensen en doelen van mensen met parkinson. Ook geeft Mijn.ZorgvoorParkinson straks iedereen die bij de zorg betrokken is een eenvoudig overzicht: wie doet wat, en hoe gaat dat?

Op dit moment loopt er een testperiode waarin verschillende zorgplatforms worden uitgetest, samen met zorgverleners en mensen met parkinson en hun naasten. In september 2023 zullen we de bevindingen van deze periode delen, en kondigen we aan wat het vervolg zal zijn.

Eerder
Zorg voor Parkinson werkte al een tijd aan het inrichten van Mijn.ZorgvoorParkinson op het digitale platform Engage, van het bedrijf Philips. Zorgverleners in de regio Oss-Uden-Meierijstad en de Nijmeegse wijk Hatert waren al aan de slag gegaan met Mijn.ZorgvoorParkinson, en ook de eerste mensen met parkinson konden al ervaring op doen op het platform. In 2022 werd echter duidelijk dat de plannen voor Mijn.ZorgvoorParkinson niet meer bij Engage pasten. Daarom is besloten de samenwerking met Philips stop te zetten. Samen met parkinson zorgverleners en mensen met parkinson en naasten in de regio zijn we nu op zoek naar het beste digitale platform om de parkinsonzorg te ondersteunen en te verbeteren.