Parkinson Inspiratiegids

Voor mantelzorgers, door (oud-)mantelzorgers. In deze Inspiratiegids geven huidige en voormalige mantelzorgers praktische tips en inspiratie om naasten van mensen met parkinson of een parkinsonisme te ondersteunen. De gids voor naasten kan door iedereen in Nederland gebruikt worden.
Naar de Inspiratiegids
Afbeelding voor Parkinson Inspiratiegids

Achtergrondinformatie

Mantelzorgers zijn goud waard! Oud-mantelzorgers, van wie de naaste met parkinson(isme) is overleden, hebben een schat aan kennis opgedaan tijdens de zorg. Deze kennis blijft vaak onbenut, terwijl hun waardevolle ervaringen en expertise huidige naasten juist goed kunnen ondersteunen. Daarom hebben we samen met huidige en oud-mantelzorgers de Inspiratiegids samengesteld.

De Inspiratiegids is samengesteld op basis van het ‘GOUDMantel-Parkinson’ vragenlijstonderzoek (2020-2021), dat gefinancierd is door de Parkinson Vereniging. GOUDMantel staat voor Gebruik van oud-mantelzorgervaring voor betere zorg voor mensen met parkinson.

De gids bevat een uitgebreide lijst van voorbeelden van problemen en oplossingen waar oud-mantelzorgers en huidige mantelzorgers tegenaan liepen in de zorg voor hun naaste, en hoe ze hiermee om zijn gegaan. Uit deze voorbeelden spreekt de aandacht voor zorgzaamheid, het geduld, de vastberadenheid en bovenal de creativiteit en vindingrijkheid van mantelzorger.

Een Nederlandse samenvatting van het onderzoek is te vinden op de website van de Parkinson Vereniging.

Ervaringen met de Inspiratiegids

  • Zorg ook goed voor jezelf als mantelzorger!
    Thumbnail for Angelika Geerlings, projectleider
    – Angelika Geerlings, projectleider