cBoards: Parkinson

Bij de ziekte van Parkinson zijn vaak veel verschillende zorgverleners betrokken, die vaak met verschillende computersystemen werken. Met het digitale zorgplatform cBoards: Parkinson hebben alle zorgverleners die bij de zorg voor iemand met parkinson is betrokken een goed overzicht van welke zorgverlener wat doet en met welk doel, en kan er makkelijk met elkaar en met de persoon met parkinson worden overlegd.
Afbeelding voor cBoards: Parkinson

Achtergrondinformatie

Bij de ziekte van Parkinson zijn vaak veel verschillende zorgverleners betrokken, zeker wanneer de ziekte al meerdere jaren speelt. Ook werken zorgverleners vaak bij verschillende zorgorganisaties, die andere computersystemen gebruiken. Het is daarom voor zorgverleners lang niet altijd duidelijk wie er allemaal betrokken zijn bij de zorg voor iemand met parkinson, en welke behandelingen ze uitvoeren. Mensen met parkinson moeten dit hun zorgverleners vaak zelf vertellen.

Op het digitale platform cBoards: Parkinson komen alle zorgverleners die met het behandelen van iemand met parkinson bezig zijn, en de persoon met parkinson zelf, samen. cBoards: Parkinson ondersteunt zo de communicatie tussen zorgverleners onderling, en tussen mensen met parkinson en hun zorgverlener. Zo zorgt het ervoor dat zorgverleners hun zorg kunnen aanpassen aan de doelen van mensen met parkinson. Ook geeft cBoards: Parkinson straks iedereen die bij de zorg betrokken is een eenvoudig overzicht: wie doet wat, en met welk doel? Bovendien maakt het veilig overleg mogelijk, en kan er laagdrempelig informatie worden gedeeld die belangrijk is voor de behandeling.

Proefimplementatie
Er is voor het platform cBoards gekozen na een uitgebreide testperiode waaraan zorgverleners en mensen met parkinson en hun naasten meededen. Nu is een nieuwe fase aangebroken: de proefimplementatie.

Vanaf 1 mei startten de eerste 100 mensen met parkinson in de Zorg voor Parkinson regio op cBoards: Parkinson. De zorgverleners die bij deze mensen betrokken zijn worden dan ook uitgenodigd om mee te doen. Tot november gaan we samen met deze vroege gebruikers aan de slag om het platform te verbeteren. Als de mensen met parkinson en hun naasten daarvoor kiezen, kunnen ook zij deelnemen aan deze fase. Vanaf 2025 willen we dat elke patiënt en zorgverlener in de Zorg voor Parkinson-regio toegang heeft tot cBoards: Parkinson.

Eerder
Zorg voor Parkinson werkte al een tijd aan het inrichten van een samenwerkingsplatform op het digitale platform Engage, van het bedrijf Philips. Dit heette toen Mijn.ZorgvoorParkinson. Zorgverleners in de regio Oss-Uden-Meierijstad en de Nijmeegse wijk Hatert waren al aan de slag gegaan dit eerdere platform, en ook de eerste mensen met parkinson konden al ervaring op doen op het platform. In 2022 werd echter duidelijk dat de plannen voor dit platform niet meer bij Engage pasten. Daarom is besloten de samenwerking met Philips stop te zetten. Samen met parkinson zorgverleners en mensen met parkinson en naasten in de regio zijn we op zoek gegaan naar het beste digitale platform om de parkinsonzorg te ondersteunen en te verbeteren. Inmiddels hebben we gekozen voor cBoards: Parkinson.

Veelgestelde vragen over cBoards: Parkinson

  • De handleiding voor het gebruik van cBoards: Parkinson vind je hier. Het staat samen met uitleg over de andere digitale zorgverbeteringen onder het kopje ‘Technologische Ondersteuning’ in het startmenu.