Wat gaan wij doen?

De zorg voor mensen met parkinson is goed georganiseerd in de regio, maar dit wil niet zeggen dat het niet nóg beter kan. Uit interviews met mensen met parkinson, hun naasten en zorgverleners kwamen verschillende verbeteringen naar voren. Stapsgewijs gaan de zorgverleners uit het samenwerkingsverband Zorg voor Parkinson aan de slag met deze verbeterpunten. Zo zorgen we ervoor dat de zorg en dienstverlening nog beter aansluit bij uw behoefte. Misschien merkt u hier niet direct iets van, maar dat gaat de komende jaren veranderen. Dit gaan we in ieder geval doen:

  • de zorgverleners, patiënten en naasten gaan in regio meer samenwerken
  • er komen meer parkinsonverpleegkundigen
  • het Servicepunt zorgt voor één aanspreekpunt voor vragen over zorg en welzijn
  • betrouwbare informatie over parkinson samenbrengen op één plek
  • we introduceren het platform Mijn.ZorgvoorParkinson.nl

Samenwerking tussen u, uw naasten en zorgverleners

Zorg voor Parkinson wil het verschil maken voor alle 3.000 mensen met parkinson(isme) in de regio. Om dit te kunnen doen hebben inmiddels 5 ziekenhuizen (Bernhoven, CWZ, Maasziekenhuis Pantein, Rijnstate, Radboudumc) in de regio samenwerkingsafspraken met elkaar gemaakt. De zorgverleners van de ziekenhuizen werken samen met andere zorgverleners die betrokken zijn bij uw zorg. Zoals de logopedist, ergotherapeut, psycholoog, fysiotherapeut, diëtist of huisarts. Samen willen we de zorg verbeteren waar mogelijk.

We willen dat de zorg zo goed mogelijk aansluit bij uw behoeften. Daarom is er een adviesraad met mensen met parkinson die ons adviseert en ons helpt om producten en diensten te ontwikkelen en te verbeteren. Zo zorgen we dat veranderingen ook verbeteringen worden en bouwen we samen aan nog betere zorg binnen Zorg voor Parkinson.

Meer parkinsonverpleegkundingen

Parkinsonverpleegkundigen hebben een belangrijke rol in de zorg voor mensen met Parkinson. In de betrokken ziekenhuizen zijn daarom meer parkinsonverpleegkundigen aangenomen. In totaal werken er nu 14 parkinsonverpleegkundigen, verdeeld over de 5 ziekenhuizen. Zij organiseren de zorg met de zorgverleners buiten het ziekenhuis, zoals uw huisarts, fysiotherapeut of wijkverpleegkundige. Ondanks dat ze niet allemaal in hetzelfde ziekenhuis werken, zijn wel een team. Ze overleggen met elkaar af, leren van elkaar en volgen samen trainingen om u zo goed mogelijk te begeleiden.

Servicepunt Zorg voor Parkinson

Er zijn veel zorgverleners betrokken bij de zorg voor mensen met Parkinson. Het is niet altijd duidelijk waar of bij wie u met uw vraag terechtkunt. Met al uw vragen op het gebied van zorg en welzijn kunt u nu terecht bij het regionale Servicepunt. Door deze vragen te bundelen op één plek zorgen we ervoor dat u snel het juiste antwoord krijgt op uw vraag. De medewerkers van het Servicepunt helpen zowel mensen met parkinson en hun naasten, als zorgverleners met vragen over de ziekte van Parkinson. De medewerkers geven direct antwoord op uw vraag of verwijzen u door. Ze maken daarbij gebruik van de informatie die is ontwikkeld samen met de Parkinson Vereniging (patiëntenvereniging) en ParkinsonNet (netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in parkinson).

Betrouwbare informatie op één plek

Er is veel informatie beschikbaar rondom parkinson, maar het is niet altijd makkelijk om de juiste informatie te vinden. Daarom werkt Zorg voor Parkinson samen met de Parkinson Vereniging en ParkinsonNet om betrouwbare informatie op maat aan te bieden. Daarbij maken we afspraken over de kwaliteit van de informatie. De informatie wordt ook beoordeeld door een groep experts van de Parkinson Vereniging, ParkinsonNet en het Radboudumc.

Mijn.ZorgvoorParkinson

Mijn.ZorgvoorParkinson is een speciaal onderdeel op onze website. In deze online omgeving kunnen mensen met parkinson en zorgverleners beter en makkelijker samenwerken en overleggen. Deze omgeving is er voor mensen met parkinson, hun naasten en de betrokken zorgverleners. Er komt een overzicht van het zorgteam, een zorgplan en u kunt informatie teruglezen.

Zorgteam

In Mijn.ZorgvoorParkinson kom een overzicht van de betrokken zorgverleners en hun contactgegevens. De mensen in het ZorgTeam kunnen op een veilige manier overleggen via een chatfunctie. Mijn.ZorgvoorParkinson werkt hiervoor samen met Siilo, een app die al door veel zorgverleners wordt gebruikt.

Zorgplan

Iedereen uit het ZorgTeam kan met elkaar samenwerken in het ZorgPlan. Hierin staat waaraan u de komende tijd gaat werken samen met uw zorgverleners. Dit noemen we doelen. De doelen stelt u op samen met uw zorgverleners. Iedere zorgverlener houdt de voortgang van deze doelen bij in het zorgplan. Op die manier wordt door de betrokken zorgverleners samen met uw gewerkt aan uw doelen en wensen.

Informatie teruglezen

U kunt via Mijn.ZorgvoorParkinson straks zelf informatie opzoeken en bewaren. Daarnaast kunnen zorgverleners belangrijke informatie voor u klaarzetten. De informatie kunt gemakkelijk terugvinden en lezen wanneer het u uitkomt. Het duurt nog even voor het zo ver is. Eerst wordt Mijn.ZorgvoorParkinson goed getest door groep mensen uit de regio. Als dit goed gaat kan iedereen in de regio Mijn.ZorgvoorParkinson gebruiken.

Stuurgroep Zorg voor Parkinson

We hebben een stuurgroep voor de Zorg-voor-Parkinson-regio opgericht. Deze regionale stuurgroep komt regelmatig bij elkaar om mogelijke zorgverbeteringen in de regio te bespreken. De stuurgroep bestaat uit mensen met parkinson, vertegenwoordigers van de betrokken ziekenhuizen en vertegenwoordigers van de aangesloten ParkinsonNet-regio’s.