Vraag & antwoord

Thumbnail for https://zorgvoorparkinson.nl/app/uploads/2020/01/YoungStrokes-47.jpg

Tijdens de online talkshows die in oktober plaatsvonden voor zorgverleners in de regio werd actief meegedacht en meegepraat over wat we gaan doen met Zorg voor Parkinson. Via de chat zijn verschillende vragen gesteld. De antwoorden op deze vragen zijn hieronder gebundeld. Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Digitale hulpmiddelen en Mijn.ZorgvoorParkinson

Q: Wie wordt de coördinator van het zorgplan en het zorgteam in Mijn.ZorgvoorParkinson?
A: Bij de start van Mijn.ZorgvoorParkinson krijgen mensen met parkinson een uitnodiging voor het aanmaken van een account. Deze uitnodiging ontvangen zij van het ziekenhuis waar zij onder behandeling zijn. De parkinsonverpleegkundige vult samen met deze persoon en zijn of haar naasten het zorgteam en het zorgplan in. We streven ernaar om deze verantwoordelijkheid later, waar dat mogelijk is, neer te leggen bij de persoon met parkinson of zijn/haar naasten.

Q: Krijgt iedereen met parkinson een account voor Mijn.ZorgvoorParkinson en zijn er alternatieven voor mensen die niet genoeg digitaal vaardig zijn?
A: Iedereen die onder behandeling is bij de samenwerkende ziekenhuizen krijgt een account voor Mijn.ZorgvoorParkinson. Een deel van hen zal er om verschillende redenen geen of weinig gebruik van (kunnen) maken. Dat is niet erg. In die situatie kan Mijn.ZorgvoorParkinson door betrokken zorgverleners nog steeds gebruikt worden voor de afstemming van de zorg. We werken eraan om in de toekomst mogelijk te maken dat een naaste toegang krijgt tot Mijn.ZorgvoorParkinson.

Q: Heb je een BIG-registratie nodig om gebruik te maken van Siilo?
A: Nee, dat is niet nodig. Wel vinden we het belangrijk dat alle zorgverleners binnen Zorg voor Parkinson gebruikmaken van een geverifieerd account (te herkennen aan een groen vinkje en blauw plusje) in Siilo. Meer informatie over het verifiëren van je account vind je op pagina 6 van de Siilo handleiding.

Q: Welke beeldbelapplicaties zijn veilig om te gebruiken voor overleg?
A: Vanuit Zorg voor Parkinson ondersteunen wij het gebruik van Siilo en in de toekomst mogelijk Mijn.ZorgvoorParkinson.

Q: Komen er spelregels voor het gebruik van digitale hulpmiddelen (waarvoor gebruiken we welk medium)?
A: We vinden het belangrijk om hier duidelijke afspraken over te maken en gaan hier in de toekomst graag met jullie over in gesprek.

Q: Kan Mijn.ZorgvoorParkinson gebruikt worden voor digitaal online overleg?
A: In de eerste versie van Mijn.ZorgvoorParkinson is een persoonlijk zorgplan beschikbaar voor elke patiënt. Dit zorgplan zal ook de mogelijkheid bieden voor het afstemmen van de zorg in geschreven berichten. We kunnen ons voorstellen dat bij meer complexe problemen er aanvullend behoefte is om een groepsgesprek te voeren, bijvoorbeeld in de vorm van een video-MDO. Als die behoefte groot is, gaan we met de doorontwikkeling kijken of we deze functie kunnen toevoegen.

Parkinsonverpleegkundigen

Q: Mogen revalidatieverpleegkundigen zich ook aanmelden voor de opleiding tot parkinsonverpleegkundige?
A: Ja, dat kan.

Organisatie

Q: Hoe weet ik welke zorgverleners betrokken zijn bij mensen met parkinson?
A: Er is nog geen vaste plaats waar deze informatie te vinden is. Je kunt het beste contact opnemen met de parkinsonverpleegkundige of met de hulpvrager zelf. In de toekomst kun je alle betrokken zorgverleners vinden op Mijn.ZorgvoorParkinson.

Q: Wie neemt het initiatief te om een multidisciplinair overleg te starten?
A: Hier zijn op dit moment (nog) geen afspraken over gemaakt. Iedere hulpverlener kan dit initiëren.

Regionaal Servicepunt

Q: Wat voor een medewerker bemant het regionale Servicepunt?
A: Wij werven momenteel voor deze functie. De medewerker wordt opgeleid om een triagefunctie te vervullen. Sommige vragen zal de medewerker zelf kunnen beantwoorden, bij andere vragen wordt de beller doorverwezen naar aangewezen hulpverleners, of deze hulpverleners worden direct geraadpleegd door de medewerker voor het juiste antwoord. In eerste instantie geeft de medewerker de antwoorden onder supervisie van parkinsonverpleegkundigen.