Privacyverklaring

De website ZorgvoorParkinson.nl wordt beheerd door het Radboudumc. Als je de website bezoekt verwerkt het Radboudumc een aantal persoonsgegevens van je. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je je gegevens achterlaat bij het invullen van een formulier op de website. We bewaren je gegevens niet langer dan nodig is. We delen je gegevens niet met mensen buiten het Radboudumc zonder je toestemming. Meer informatie over het verwerken van je gegevens bij een bezoek aan onze website vind je hieronder.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Radboudumc gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cookies zijn hele kleine bestanden die bij een bezoek aan een website tijdelijk op de harde schijf van je computer, tablet, telefoon of ander apparaat waarmee je onze site benadert worden geplaatst en waarmee je bij een vervolgbezoek op de site kunt worden herkend. De website www.zorgvoorparkinson.nl en alle subsites maken gebruik van cookies. Dit gebeurt door Radboudumc of door partners die onderdelen van de site faciliteren.

Welke cookies gebruiken we en waarom?

Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk om bijvoorbeeld uw voorkeursinstelling van taalgebruik of lettergrootte te onthouden. Voor deze cookies is je toestemming niet vereist. Je kunt functionele cookies niet uitschakelen.

Cookies die informatie verschaffen over de kwaliteit en effectiviteit van de website en die we gebruiken om het gebruikersgemak van de site te verhogen. Dit kunnen analytic cookies, A/B testing of affiliate cookies zijn. Er wordt hierbij geen IP-gebonden informatie gebruikt, waardoor je toestemming niet vereist is. Je kunt het gebruik van de cookies wel weigeren via de instellingen van je browser.

Analytische cookies van Google Analytics gebruiken we voor het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan onze website, zoals aantallen gebruikers, klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie. We gebruiken deze gegevens om www.zorgvoorparkinson.nl te verbeteren en aan te passen aan gebruiksvoorkeuren. Google Analytics is door Radboudumc zo ingesteld om de inbreuk op privacy zo gering mogelijk te maken. Er is onder andere ingesteld dat geen volledige IP adressen worden doorgegeven. Voor het gebruik van deze analytische cookies van Google Analytics is vanwege het doel en de gemaakte afspraken je aparte toestemming niet vereist. Je kunt het gebruik van deze cookies wel weigeren via de instellingen van je browser.

YouTube: Het Radboudumc maakt voor het embedden van video’s binnen de website gebruik van YouTube. YouTube hanteert haar eigen voorwaarden rond het plaatsen en uitlezen van cookies, zie hiervoor de voorwaarden en gevolgen voor uw privacy op hun website .YouTube gebruikt tracking cookies om de service te verbeteren en om gepersonaliseerde inhoud aan je te leveren zoals relevantere zoekresultaten. Als je akkoord gaat met het gebruik van cookies dan kun je de video’s binnen de website van het Zorg voor Parkinson bekijken. Als je niet akkoord gaat plaatst Youtube geen cookies. Als je in dat geval op de site van Zorg voor Parkinson op een video klikt dan opent er een nieuw venster met de website van Youtube waarop de video te zien is.

Bescherming persoonsgegevens

Het Radboudumc houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld. Cookies bevatten geen persoonsgegevens, Radboudumc kan de cookies niet gebruiken om je persoonlijk te identificeren. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor het functioneren van de site of het beter afstemmen van de website aan de bezoekers. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Cookie-instellingen aanpassen

Via de browserinstellingen op je computer kun je te allen tijde reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Ook kun je aangeven als je wil dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst.

Wijzigingen

Wij zullen deze informatie af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de informatie altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Nieuwsbrief

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief verwerken wij de volgende persoonsgevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Internetbrowser en type apparaat

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Radboudumc verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je:

  • gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Radboudumc verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Radboudumc bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren je gegevens vanaf het moment datje je voor de nieuwsbrief hebt ingeschreven. Je gegevens zullen worden verwijderd op het moment dat je je uitschrijft of wanneer wij stoppen met aanbieden van de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden

Radboudumc verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Radboudumc blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Mijn.ZorgvoorParkinson

Samenwerken in de regio

Zorg voor Parkinson is een samenwerkingsverband van de ziekenhuizen Bernhoven, CWZ, Maasziekenhuis Pantein, Radboudumc en Rijnstate. Zodra je wordt ingeschreven als patiënt bij een van deze ziekenhuizen, gaan we zij je persoonsgegevens verwerken. Met verwerken bedoelen we dat je gegevens bijvoorbeeld worden opgeslagen, aangevuld, verstrekt aan rechtmatige ontvangers en weer worden vernietigd na de bewaartermijn. De ziekenhuizen verwerken je medische gegevens in je patiëntendossier. Dat doen zij op basis van een behandelingsovereenkomst, wettelijke plicht of een andere overeenkomst. Meer informatie over de verwerkwijze van elk ziekenhuis lees je in de privacyverklaring van BernhovenCWZMaasziekenhuis PanteinRadboudumc en Rijnstate.

Samenwerken via Mijn.ZorgvoorParkinson

Binnen de Zorg voor Parkinson regio zullen je zorgverleners steeds vaker onderling en met jou en je naasten gaan samenwerken via de website Mijn.ZorgvoorParkinson. Dit is aanvulling op het gebruik van het bestaande patientendossier. Een deel van de gegevens uit je patiëntendossier zal hier in worden verwerkt. Je zult hier altijd vooraf door je eigen ziekenhuis over worden geïnformeerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als bezoeker van www.zorgvoorparkinson.nl heb je recht op inzage in je persoonsgegevens die wij verwerken. Ook kun je je persoonsgegevens laten wijzigen, aanvullen of vernietigen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Radboudumc en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Een verzoek tot een van deze acties kun je indienen via het Servicepunt Zorg voor Parkinson.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Radboudumc neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het Servicepunt Zorg voor Parkinson.

Klachten

We gaan zorgvuldig om met je gegevens. Ben je niet tevreden over de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken? Dan kun je hierover een klacht indienen bij het Radboudumc. Je kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.