Zorg voor Parkinson gaat langer door!

Afbeelding voor Zorg voor Parkinson gaat langer door!

Zorg voor Parkinson, het samenwerkingsverband van zorgverleners, mensen met parkinson en hun naasten in de regio Zuidoost-Nederland, is gestart in 2020. Hoewel we al een aantal zorgverbeteringen hebben gelanceerd, willen we het liefst nóg meer doen om de parkinsonzorg in de regio Zuidoost-Nederland te verbeteren. Hier krijgen we nu drie jaar langer de tijd voor.

In de afgelopen jaren zijn we begonnen met het verbeteren van de parkinsonzorg in de regio. Dit hebben we onder andere gedaan door de samenwerking tussen zorgverleners te verbeteren, meer Parkinson verpleegkundigen in de ziekenhuizen aan te stellen, een aanspreekpunt in de regio te organiseren in de vorm van het Servicepunt en de informatie over Parkinson samen te brengen op één plek in de Infowijzer.

Dit jaar lanceerden we ook de Paramedische Richtlijn Parkinson met Actieve Beslisondersteuning, en zijn we het Infokaartje gaan uitdelen. Als gevolg van de coronapandemie heeft het uitbrengen van een aantal zorgverbeteringen echter langer op zich laten wachten dan gepland. Daarom gaan we drie jaar langer door. Deze tijd gaan we gebruiken om onze zorgverbeteringen nog verder te ontwikkelen en breder in te zetten.

Wij zijn ontzettend trots op iedereen in de regio. Samen maken wij de parkinson zorg nóg beter!