Zorg voor Parkinson deel van Parkinson Café Nijmegen

Afbeelding voor Zorg voor Parkinson deel van Parkinson Café Nijmegen

Sinds de lente van dit jaar werkt Zorg voor Parkinson nauw samen met de vrijwilligers van Parkinson Café Nijmegen. Zorg voor Parkinson komt nu elke bijeenkomst terug om alle mensen met parkinson en hun naasten in de regio nog beter te informeren over onze zorgverbeteringen.

Een Parkinson Café is een plek waar mensen met parkinson(isme), hun naasten en andere geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Ook wordt er informatie verstrekt over de ziekte van Parkinson en/of parkinson(ismen). Het Parkinson Café in Nijmegen wordt om de maand georganiseerd. Tot deze zomer vonden de Parkinson Café’s in Nijmegen in De Ark van Oost plaats, maar vanwege grote belangstelling zullen de volgende bijeenkomsten, te beginnen met die op 8 september, in de grote zaal in het Wijkcentrum Hatert worden georganiseerd.

Na het Parkinson Café schrijven de vrijwilligers die de bijeenkomsten organiseren een nieuwsbrief, waarin ze een verslag van de Café’s opnemen. Zorg voor Parkinson komt daarin elke editie terug. Wil je de nieuwsbrieven lezen? Deze worden op de website van de Parkinson Vereniging geplaatst.

Partner in Balans
In de bijeenkomst van 12 mei stond één van de zorgverbeteringen waar Zorg voor Parkinson aan meewerkt, Partner in Balans, op het programma. Met dit online zelfhulpprogramma leren naasten van mensen met parkinson omgaan met de ziekte en tegelijkertijd voor zichzelf te zorgen. Er loopt op dit moment een proef met het programma in Zorg voor Parkinson-regio. Onze coördinatoren Sanne en Angelika spraken op de bijeenkomst en gaven tips en informatie over hoe mensen met parkinson en hun naasten hun positie kunnen versterken.

Ook het Infokaartje kwam aan bod. Dit kaartje is deze lente uitgedeeld aan de vijf ziekenhuizen in onze regio. Daar reiken de zorgverleners ze weer uit aan mensen met parkinson. Dit jaar werken we aan een versie die speciaal kan worden neergelegd bij Parkinson Café’s. Verder werden de mensen in de zaal uitgenodigd het nummer van het Servicepunt in hun telefoon op te slaan, zodat ze daar met vragen snel terecht kunnen.

Zorg voor Parkinson komt bij elke bijeenkomst van Parkinson Café Nijmegen terug

Andere Parkinson Café’s
In de Zorg voor Parkinson-regio zitten nog meer Parkinson Café’s. Zo wordt in Oss-Uden-Meijerijstad Parkinson Café Zeeland georganiseerd. Ook in Arnhem en Zevenaar-Duiven zijn er Parkinson Café’s. Ook bij deze Café’s bieden we als Zorg voor Parkinson steeds vaker informatie over onze zorgverbeteringen aan.