Wat merken zorgverleners van samenwerken in Siilo?

Afbeelding voor Wat merken zorgverleners van samenwerken in Siilo?

In de zomer van 2023 startte Zorg voor Parkinson met het trainen van verpleegkundigen in het opzetten van Siilo-groepen met zorgverleners die betrokken zijn bij kwetsbare patiënten.Nu zijn de resultaten binnen. Wat hebben zorgverleners gemerkt van de communicatie in Siilo-groepen?

Zowel mensen met parkinson als zorgverleners hebben behoefte aan betere communicatie tussen zorgverleners. Mensen met parkinson ervaren vaak dat zij hun verhaal telkens opnieuw moeten vertellen aan verschillende zorgverleners, en zorgverleners merken dat de andere leden van het zorgteam op de hoogte houden over een behandeling lastig is en veel tijd kost. Omdat niet alle zorgverleners weten van elkaars behandelingen en behandeldoelen, sluiten deze soms niet goed op elkaar aan, of werken ze elkaar zelfs tegen.

Daarom stimuleerde Zorg voor Parkinson verpleegkundigen om Siilo-groepen aan te maken voor de zorgteams die betrokken zijn bij kwetsbare patiënten. In de groepen werd overlegd volgens de regionale werkwijze. Deze werkwijze omvat afspraken over het gebruik van Siilo-groepen, waardoor communicatie efficiënter verloopt en er meer structuur ontstaat in de groepsgesprekken.De proef liep van november tot begin april. Mensen met parkinson en hun naasten waren overwegend positief over de periode.

Wat vonden zorgverleners?

De Siilo-groepen werden aangemaakt door 10 parkinsonverpleegkundigen, uit het Radboudumc, het CWZ, het Rijnstate ziekenhuis, Maasziekenhuis Pantein en het Bernhoven ziekenhuis.

“Ik verwacht betrokkenheid in de samenwerking met mijn collega’s. In de groep kan je een vraag stellen, maar ook informatie geven zonder reactie te verwachten.”

– Parkinsonverpleegkundige

Er hebben 26 zorgverleners meegedaan aan de evaluatie. In deze groep zaten fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, (wijk)verpleegkundigen, praktijkondersteuners, doktersassistenten, een mantelzorgmakelaar, een ambulant begeleider, een huisarts en een individueel begeleider.

24 van de 26 vinden dat de groepen goed passen in hun dagelijkse werkzaamheden.

“Via Siilo zijn alle betrokken partijen gelijk op de hoogte, in plaats van één zorgverlener”

– Logopedist

73% van de paramedische zorgverleners verwacht dat de Siilo-groepen kunnen bijdragen aan het voorkomen van ziekenhuisopnames. De groepen zorgden bij alle zorgverleners voor meer overzicht van het zorgteam. 96% vond dat Siilo bijdraagt aan effectieve informatieoverdracht en het vroeg signaleren van problemen. Bij de verpleegkundigen was dit respectievelijk 40% en 70%.

“Siilo zorgt voor korte lijntjes tussen verschillende zorgverleners. Daarnaast kun je elkaar ook sneller en makkelijker informeren bij eventuele bijzonderheden die voor meerdere betrokkenen van belang kunnen zijn”

– Fysiotherapeut

88 procent van de paramedisch zorgverleners gaf aan dat het gebruik van de Siilo groepen voordelen oplevert. Ze benoemden bijvoorbeeld:

“De Siilo groepen helpen bij het leveren van adequate zorg, het bespaart tijd in vergelijking met telefonisch overleg of e-mails”

– Fysiotherapeut