Verbonden in de zorg rondom mensen met parkinson

Afbeelding voor Verbonden in de zorg rondom mensen met parkinson

Zorg voor Parkinson werkt samen met zorgverleners, mensen met parkinson en naasten aan nog betere parkinsonzorg in de regio Zuid-Oost Nederland. Dit doen we onder andere door de samenwerking tussen zorgverleners te ondersteunen, bijvoorbeeld door de zorgverbetering Mijn.ZorgvoorParkinson.

Mijn.ZorgvoorParkinson is een digitaal platform dat de communicatie tussen zorgverleners onderling, en tussen mensen met parkinson en hun zorgverlener ondersteunt. Zo zorgt Mijn.ZorgvoorParkinson ervoor dat zorgverleners hun zorg kunnen aanpassen aan de persoonlijke wensen en doelen van mensen met parkinson. Zowel de mens met parkinson en diens naasten als de parkinson zorgverleners die hem of haar behandelen zijn zo verbonden in de zorg rondom de persoon met parkinson.

Zorg voor Parkinson werkte al een tijd aan het inrichten van Mijn.ZorgvoorParkinson op het digitale platform Engage, van het bedrijf Philips. Zorgverleners in de regio Oss-Uden-Meierijstad en de Nijmeegse wijk Hatert waren al aan de slag gegaan met Mijn.ZorgvoorParkinson, en ook de eerste mensen met parkinson konden al ervaring op doen op het platform. In 2022 werd echter duidelijk dat de plannen voor Mijn.ZorgvoorParkinson niet meer bij Engage pasten. Daarom is besloten de samenwerking met Philips stop te zetten. Maar dit is niet het einde van Mijn.ZorgvoorParkinson! Samen met parkinson zorgverleners en mensen met parkinson en naasten in de regio zijn we nu op zoek naar het beste digitale platform om de parkinsonzorg te ondersteunen en te verbeteren.

Testperiode
Daarom is in april een testperiode gestart, waarin drie digitale platforms, ook wel digitale zorgomgevingen genoemd, uitgetest worden om te kijken of ze geschikt zijn voor de parkinsonzorg. De testperiode stopt in juni.

Zowel mensen met parkinson en naasten als zorgverleners nemen aan de testperiode deel. In april vond er een bijeenkomst plaats waarop de zorgverleners die aan de testperiode meedoen elkaar konden ontmoeten. De betrokken zorgverleners zijn bijvoorbeeld parkinsonverpleegkundige, fysiotherapeut of diëtist.