Samenwerkingsplatform Boards van start

Afbeelding voor Samenwerkingsplatform Boards van start

De Zorg voor Parkinson-regio is in mei gestart met het samenwerkingsplatform Boards: Parkinson om de parkinsonzorg te ondersteunen en verder te verbeteren. Er is gestart met 100 patiënten. Mogelijk ontvang je een uitnodiging wanneer je bij één van hen bent betrokken. Deze verandering in de regionale samenwerking is essentieel is om de zorg te verbeteren en toekomstbestendig te houden.

Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld, en de zorg wordt steeds complexer. In de toekomst zal de vraag naar zorgpersoneel alleen maar stijgen. Hoe maken we de parkinsonzorg toekomstbestending? 

Voor toekomstbestendige zorg is innovatieve technologische ondersteuning ontzettend belangrijk, zo blijkt uit een intensieve pilot die we het afgelopen jaar samen met patiënten en ParkinsonNet zorgverleners hebben uitgevoerd. Een digitaal parkinsonplatform kan de vele verschillende parkinsonzorgverleners uit verschillende organisaties helpen beter samen te werken, en kan patiënten en naasten inzicht geven in de eigen behandeling. Ook maakt het veilig overleg mogelijk, en er kan laagdrempelig informatie worden gedeeld die belangrijk is voor de behandeling. Zorg voor Parkinson is het afgelopen jaar op zoek geweest naar een leverancier die dit platform mogelijk kan maken. Er is uiteindelijk gekozen voor Boards.

Waarom een nieuw platform?

We weten dat zorgverleners binnen hun eigen organisatie al veel werken met digitale platforms. Maar met de huidige verschillende platforms kunnen zorgverleners uit verschillende organisaties niet optimaal samenwerken. We zijn er daarom van overtuigd dat Boards: Parkinson nodig is om de zorguitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. Met de proefimplementatie hebben zorgverleners nu de unieke kans om bij te dragen aan de ontwikkeling ervan, en om invloed uit te oefenen op het uiteindelijke platform.

Als samenwerkingspartner staat ParkinsonNet achter de ontwikkeling van Boards: Parkinson. Hoewel het platform regionaal wordt ontwikkeld, is landelijke invoering het uiteindelijke plan. Ook Punt voor Parkinson werkt hieraan mee.

Wat betekent dit voor jou?

Op 1 mei is in Zuidoost-Nederland gestart met het gebruiken van Boards: Parkinson.  Omdat je in de Zorg voor Parkinson-regio werkt word je waarschijnlijk benaderd om mee te doen. Het platform is de afgelopen maanden samen met zorgverleners en patiënten ontwikkeld. Tot 1 november gaan we samen met de vroege gebruikers aan de slag om het platform te verbeteren, deze fase noemen we de ‘proefimplementatie’. In deze periode zullen we 100 patiënten en hun zorgteams samenbrengen in Boards: Parkinson. Als ze daarvoor kiezen, kunnen patiënten en hun naasten zelf ook deelnemen. In november evalueren we, en zullen we het platform nog verder verbeteren. Vanaf 2025 willen we dat elke patiënt en zorgverlener in de Zorg voor Parkinson-regio toegang heeft tot Boards: Parkinson.

Wat is Zorg voor Parkinson?

Zorg voor Parkinson werkt in de regio Zuidoost-Nederland samen met mensen met parkinson, naasten en zorgverleners aan proactieve, persoonsgerichte en geïntegreerde parkinsonzorg. ParkinsonNet is één van de samenwerkingspartners van Zorg voor Parkinson. Samen met de vijf ziekenhuizen in de regio, het Radboudumc, het CWZ, het Rijnstate ziekenhuis, Bernhoven en Maasziekenhuis Pantein, werken we het komende jaar aan een gezamenlijke zorgstandaard.

Meer weten?

Zorg voor Parkinson ontwikkelt meer zorgverbeteringen dan het digitale platform, óók voor je patiënt of cliënt. Op Boards krijgen zorgverleners en patiënten straks ook direct toegang tot deze zorgverbeteringen, zoals het regionale Siilo-netwerk, de Infowijzer met betrouwbare informatie, en het Servicepunt, dat klaarstaat om algemene parkinsonvragen te beantwoorden.

Blijf op de hoogte
Het aanbod van Zorg voor Parkinson is nu beschikbaar op onze website. De zorgverbeteringen voor zorgverleners vind je hier. Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief, waarin we je elke drie maanden op de hoogte houden van onder andere het laatste nieuws over het digitale platform.WN