Samenwerking binnen de ziekenhuizen in de regio

Afbeelding voor Samenwerking binnen de ziekenhuizen in de regio

Bij de zorg voor mensen met parkinson zijn veel verschillende zorgverleners betrokken, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. De vijf ziekenhuizen die samenwerken binnen Zorg voor Parkinson werken momenteel aan het versterken van de samenwerking van de zorgverleners binnen het ziekenhuis om patiënten de beste zorg te kunnen bieden.

De patiënt heeft in een ziekenhuis in ieder geval contact met een baliemedewerker of poli-assistent, met een parkinsonverpleegkundige en met een neuroloog. Deze zorgverleners hebben nauw contact met elkaar om de zorg af te stemmen. De parkinsonverpleegkundigen spelen daarbij een belangrijke rol. Naast dat zij het aanspreekpunt in het ziekenhuis zijn voor mensen met parkinson, hebben zij ook een rol in het maken van de interne samenwerkingsafspraken. Heldere afspraken binnen de ziekenhuizen helpen zowel zorgverleners als patiënten om goed samen te werken.

Dezelfde afspraken in ieder ziekenhuis

De ziekenhuizen aangesloten bij Zorg voor Parkinson streven ernaar om in ieder ziekenhuis dezelfde samenwerkingsafspraken te maken. Dit is een uitdaging omdat ieder ziekenhuis anders is en ook zijn eigen karakter wilt behouden. Op dit moment werken de parkinsonverpleegkundigen in hun gezamenlijke leerprogramma aan deze samenwerkingsafspraken. De samenwerkingsafspraken moeten voor iedereen in de ziekenhuizen helder maken hoe de taken zijn verdeeld. Bij dit proces worden ook een aantal patiënten betrokken. Daarnaast doen twee studenten verpleegkunde van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) onderzoek naar de manier waarop binnen de ziekenhuizen wordt samengewerkt.

Duidelijkheid voor patiënten

De manier van samenwerken is ook belangrijk voor patiënten. Als de samenwerkingsafspraken zijn gemaakt tussen de parkinsonverpleegkundigen, neurologen en baliemedewerkers of poli-assistenten, dan informeren wij u hierover via de website. Zorg voor Parkinson vindt het namelijk belangrijk dat het voor patiënten duidelijk is met wie zij binnen de ziekenhuizen op welk moment te maken krijgen. Zo werken we met z’n allen samen voor de beste parkinsonzorg.