Resultaten testperiode digitaal zorgplatform

Afbeelding voor Resultaten testperiode digitaal zorgplatform

Om de parkinsonzorg toekomstbestendig te maken is vernieuwende technologie nodig. Zorg voor Parkinson wil mensen met parkinson en hun naasten veilig digitaal samenbrengen met hun zorgverleners, zodat ze samen kunnen werken aan betere zorg. Daarom hebben zorgverleners, mensen met parkinson en naasten vorig jaar deelgenomen aan een testperiode van verschillende online omgevingen. Inmiddels hebben we één omgeving gekozen om mee verder te werken: cBoards. 

In een eerder nieuwbericht heb je al kunnen lezen over de testperiode. In deze periode hebben we samen met zorgverleners nagedacht over hoe technologie parkinsonzorg moet ondersteunen. We hebben gekeken hoe technologie kan aansluiten bij wat er al door mensen met parkinson en zorgverleners in de regio wordt gedaan, en er is onderzocht hoe dit kan worden bereikt met bestaande producten die al in de Nederlandse zorg worden gebruikt. Hiervoor zijn drie verschillende digitale platforms uitgetest.  

Eisen en doelen 
Al vroeg werd duidelijk dat het platform aan een aantal voorwaarden moest voldoen: 

  • Het moet toegankelijk zijn voor zorgverleners én mensen met parkinson en hun naasten, en moet de samenwerking tussen zorgverleners ook kunnen ondersteunen als de persoon met parkinson of diens naasten niet kunnen of willen deelnemen aan het platform. 
  • Het moet voor de verschillende zorgverleners in hun eigen zorgorganisaties zo laagdrempelig mogelijk te gebruiken zijn. 
  • Het moet overzichtelijk weergeven wie betrokken is bij de zorg, welk doel de zorg heeft en wanneer en hoe er aan deze doelen wordt gewerkt. 
  • Het moet de verschillende digitale zorgverbeteringen die door zorgverleners en mensen met parkinson worden gebruikt aanbieden op één plek. 

Platform gekozen 
Uit de testperiode is gebleken dat het cBoards platform het best aansluit bij deze eisen en doelen. Naast dat cBoards als heel gebruiksvriendelijk werd ervaren, en dat het goed inzicht geeft in de gezamenlijke behandeling van iemand met parkinson, paste het goed in het dagelijks werk van de verschillende zorgverleners. Het platform kan ook specifiek worden ingericht voor parkinsonzorg, en het is mogelijk om direct vanuit het platform naar de zorgverbeteringen van Zorg voor Parkinson te gaan.  

Sinds dit jaar werken we samen met cBoards om een parkinsonplatform te ontwikkelen en verder uit te testen, cBoards: Parkinson. Deze ‘proefimplementatie’ start in mei. De eerste zorgverleners in de Zorg voor Parkinson-regio beginnen dan met het gebruiken van het parkinsonplatform in cBoards. Als alles goed gaat, zullen steeds meer zorgverleners en mensen met parkinson in onze regio toegang krijgen.

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.