Praten over wat belangrijk is: Hoe doe je dat?

Afbeelding voor Praten over wat belangrijk is: Hoe doe je dat?

Een belangrijk doel van Zorg voor Parkinson is persoonsgerichte zorg: Zorg waarin niet de ziekte, maar de mens centraal staat. Zorg die past bij wat iemand belangrijk vindt. Maar hoe kom je daar eigenlijk achter? En hoe ga je daarover in gesprek? Samen met mensen met parkinson en zorgverleners uit de vijf ziekenhuizen zoekt Zorg voor Parkinson antwoord op deze vragen.

Persoonsgerichte zorg

Met persoonsgerichte zorg bedoelen we dat de persoon die parkinson heeft centraal staat tijdens de behandeling en niet de ziekte van Parkinson. En dat bij keuzes of vragen tijdens de behandeling wordt gekeken naar wat die persoon belangrijk vindt in zijn of haar leven. Want dat is voor iedereen die met parkinson te maken krijgt weer anders. De één wil zo lang mogelijk kunnen blijven werken, de ander vindt het belangrijk om te kunnen blijven sporten.

Het Goede Gesprek

Als je weet wat iemand belangrijk vindt kun je samen beslissen wat de beste zorg is. Daarom begint persoonsgerichte zorg altijd in een gesprek. Het gesprek tussen patiënt en zorgverlener, in de spreekkamer, als gelijkwaardige gesprekspartners. Daar ontmoet je elkaar, daar luister je naar elkaar en stem je de behandeling af. Als dat lukt noemen we dat het Goede Gesprek.

Ook landelijk is er steeds meer aandacht voor samen praten en beslissen. Uit onderzoek blijkt dat mensen met parkinson én zorgverleners dan meer tevreden zijn. Kijk voor meer informatie op www.begineengoedgesprek.nl

Inge van den Broek, adviseur patiëntenperspectief

Gesprekshulp

Het is niet altijd makkelijk om te zeggen of te weten wat u belangrijk vindt. Daarom zijn er gesprekshulpen die u kunt gebruiken om een gesprek voor te bereiden. Eén daarvan is ‘Wat er toe doet’: vier vragen om in te vullen voorafgaand aan een afspraak. Dat maakt het samen praten over wat belangrijk is makkelijker voor degene met parkinson. Adviseur patiëntenperspectief Inge van den Broek heeft tijdens haar werk voor patiëntenvereniging Harteraad meegeholpen aan de ontwikkeling van deze persoonsgerichte gesprekshulp. In het Zorg voor Parkinson-team zet ze deze kennis nu in om door mensen met Parkinson en zorgverleners samen te laten leren over het Goede Gesprek.
Onlangs gingen bijvoorbeeld alle verpleegkundigen tijdens het Zorg voor Parkinson leerprogramma aan de slag met de persoonsgerichte gesprekshulp. Ook zijn er ontwerpsessies waarin koppels zorgverleners en patiënten samen van elkaar leren over het Goede Gesprek. Daarover later meer!