Parkinson Partner in Balans zoekt coaches

Afbeelding voor Parkinson Partner in Balans zoekt coaches

Zorg voor Parkinson werkt samen met zorgverleners, mensen met Parkinson en hun naasten aan nóg betere parkinsonzorg. Parkinson Partner in Balans is één van de innovaties waar binnen Zorg voor Parkinson aan wordt gewerkt. Het online Partner in Balans programma is bedoeld voor de naasten van iemand met parkinson.Naasten worden hierbij begeleid door een coach. Wil jij ook bijdragen aan Parkinson Partner in Balans?

Parkinson Partner in Balans is een online zelfmanagement programma dat naasten van mensen met parkinson zelf kunnen gebruiken om een gezonde balans in hun dagelijks leven te behouden. In een online cursus leren naasten, gestimuleerd door een persoonlijke coach, aan de ene kant gezond te blijven en te letten op hun eigen behoeften, en aan de andere kant om te gaan met de veranderingen die parkinson teweeg kan brengen.

Parkinson Partner in Balans probeert overbelasting van naasten op een later tijdstip te voorkomen. Ook hopen we dat mensen met parkinson zo minder snel beroep hoeven te doen op meer medische zorg, of opgenomen hoeven te worden in het ziekenhuis.

Coaches gezocht
Partner in Balans is begonnen in 2020. Op dit moment wordt het programma uitgebreid met extra materiaal dat zich vooral richt op naasten van jonge mensen met parkinson. Het programma wordt binnenkort getest in de regio Zuid-Oost Nederland. Daarom zijn we op zoek naar 25 coaches die naasten van mensen met parkinson willen begeleiden. Als coach heb je een stimulerende rol en help je naasten het programma te doorlopen. Coaches leren psychosociale thema’s bij naasten op te merken, te bespreken en om te zetten naar concrete doelen waar naasten aan kunnen werken.

De opleiding vindt online tijdens één dagdeel plaats. Ook zijn er intervisie-bijeenkomsten. De voorkeur gaat uit naar zorgprofessionals met kennis over parkinson, zoals bijvoorbeeld ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers of fysiotherapeuten. Coaches begeleiden gedurende minimaal twee maanden, twee naasten. Dit kost hen gemiddeld ongeveer 10 uur. Coaches ontvangen een financiële vergoeding.

Ben je geïnteresseerd, of wil je nog vragen stellen? Stuur dan een bericht naar Nils.Koedam@radboudumc.nl. Meer informatie over het programma vind je op www.partnerinbalans.nl