De Paramedische Richtlijn Parkinson met Actieve Beslisondersteuning is beschikbaar!

Afbeelding voor De Paramedische Richtlijn Parkinson met Actieve Beslisondersteuning is beschikbaar!

Vanaf vandaag is de nieuwe Paramedische Richtlijn Parkinson met Actieve Beslisondersteuning beschikbaar op de Zorg voor Parkinson website! Het is belangrijk dat zorgverleners en mensen met parkinson en hun naasten de juiste en actuele informatie over paramedische behandelingen hebben. De beslisondersteuning kan hen daarbij helpen.

Via de beslisondersteuning krijgen zorgverleners, mensen met parkinson en hun naasten persoonsgerichte informatie over paramedische behandelingen. De beslisondersteuning richt zich op de paramedische zorg. Hieronder vallen fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek. De beslisondersteuning is in twee weergaven beschikbaar. Eén voor zorgverleners, die uitleg over de behandelingen bevat in medische taal, en één voor mensen met parkinson en naasten, met de behandeladviezen in begrijpelijke taal.

Het doel van de beslisondersteuning is het ondersteunen van de gezamenlijke besluitvorming tussen mensen met parkinson en hun zorgverleners. Daarnaast kunnen zorgverleners de beslisondersteuning gebruiken om de behandeling beter op elkaar af te stemmen. De afgelopen maanden hebben veel zorgverleners in de Zorg voor Parkinson regio al een training over het gebruik van de richtlijn gehad tijdens hun regiobijeenkomst. Wie nog geen training heeft gehad, zal deze in de komende maand nog krijgen.

Als eerste beschikbaar
De richtlijn met beslisondersteuning is nu al beschikbaar in de Zorg voor Parkinson regio. De informatie in de beslisondersteuning is gebaseerd op de richtlijn. De richtlijn is nog in ontwikkeling en daarom op dit moment nog niet formeel geldend. Ook worden de komende tijd nog onderwerpen toegevoegd. De richtlijn met beslisondersteuning zal ook beschikbaar komen voor de rest van Nederland. Dit gebeurt nadat de betrokken paramedische beroepsverenigingen en de Parkinson Vereniging de richtlijn officieel hebben goedgekeurd (geautoriseerd).

In de Zorg voor Parkinson regio evalueren we vanaf mei de ervaringen met de beslisondersteuning. Met deze evaluatie leren we direct wat er nodig is om het gebruik en bruikbaarheid van de beslisondersteuning te verbeteren. Zo leveren we samen een richtlijn die ook echt waarde heeft voor de dagelijkse praktijk, voor de individuele zorgverlener en de persoon met parkinson.

Meer weten?
De Paramedische Richtlijn Parkinson met Actieve Beslisondersteuning vind je hier.
Heb je hulp nodig met het gebruiken van de richtlijn? De handleiding voor zorgverleners vind je hier.
De handleiding voor mensen met parkinson en hun naasten vind je hier.

Op deze pagina vind je onder ‘Veelgestelde Vragen’ ook instructievideo’s over het gebruik van de Beslisondersteuning.