Leerprogramma voor parkinsonverpleegkundigen in de regio

Afbeelding voor Leerprogramma voor parkinsonverpleegkundigen in de regio

Parkinsonverpleegkundigen spelen een belangrijke rol bij het afstemmen van de zorg op de behoeften van mensen met parkinson en hun naasten. Zij zorgen ook voor verbinding tussen de zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis. Om de verpleegkundigen te helpen deze rollen verder te versterken nemen zij deel aan een doorlopend leerprogramma.

Extra parkinsonverpleegkundigen

Sinds dit jaar zijn bij alle 5 de ziekenhuizen meer parkinsonverpleegkundigen werkzaam. In totaal werken er 14 parkinsonverpleegkundigen in de regio. Sinds februari 2020 komen zij iedere 2 weken samen voor het leerprogramma. Fysiek, maar ook digitaal. Tijdens de bijeenkomsten bespreken de verpleegkundigen actuele thema’s met elkaar en gaan zij samen aan de slag. Voorbeelden van thema’s die aan bod komen zijn interprofessionele samenwerking, de invloed van de coronacrisis en time management.

Leren van en met elkaar

Met veel enthousiasme geven de verpleegkundigen het programma grotendeels zelf vorm. Er is veel verscheidenheid aan kennis en ervaring en juist hierdoor leren de verpleegkundigen veel van elkaar. De afgelopen maanden waren hectisch. De invloed van de coronacrisis zorgt ervoor dat afspraken in de ziekenhuizen zijn geannuleerd of op afstand plaatsvinden. In sommige ziekenhuizen moesten parkinsonverpleegkundigen bijspringen op de corona-afdelingen. Toch heeft de crisis ook gezorgd voor verbinding. Door ervaringen te delen vonden de verpleegkundigen steun bij elkaar.

‘Ik had nooit gedacht dat je met een online bijeenkomst zo’n nabijheid en steun bij elkaar zou vinden. Ik voelde me gehoord door mijn collega verpleegkundigen en ik was blij dat we elkaar toch regelmatig konden ontmoeten’, aldus Jacqueline Deenen. Martha Huvenaars sluit zich hierbij aan: ‘De online leerbijeenkomsten brachten telkens weer een moment van reflectie, steun, saamhorigheid en besef van de impact van corona op patiënten, naasten en zorgverleners.’

Samen voortbouwen

Hoewel we ons in de tweede corona-golf bevinden, kijken we ook vooruit: voor dit najaar staat er van alles op het programma. De verpleegkundigen gaan verkennen hoe ze taken binnen het ziekenhuis nog beter kunnen verdelen. Tijdens een andere bijeenkomst gaan de verpleegkundigen hun ervaringen delen over psychiatrische problemen bij mensen met parkinson. Dit doen zij onder begeleiding van een psychiatrisch verpleegkundige. Tenslotte staan ook gezamenlijke besluitvorming (shared decision making) en online hulpmiddelen op de agenda.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het leerprogramma voor parkinsonverpleegkundigen? Neem dan contact met ons op.