Iedereen geïnformeerd met één bericht 

Afbeelding voor Iedereen geïnformeerd met één bericht 

Zorg voor Parkinson stimuleert zorgverleners om over kwetsbare patiënten te overleggen in groepsgesprekken in Siilo. Via deze veilige communicatie-app kunnen kunnen zorgverleners efficiënter communiceren. Zorg voor Parkinson heeft hiervoor samen met parkinson zorgverleners een regionale werkwijze gemaakt.

Zorg voor Parkinson heeft al een aantal jaar een eigen netwerk in Siilo. Parkinson zorgverleners in de regio Zuid-Oost Nederland kunnen elkaar via deze veilige communicatie-app makkelijk vinden. Ook worden er Tips & Tricks en nieuws vanuit Zorg voor Parkinson gedeeld.

Sinds dit jaar is daar een doel bijgekomen: zorgverleners van verschillende disciplines samenbrengen in groepsgesprekken, zodat ze beter kunnen overleggen en zorgen voor kwetsbare mensen met parkinson. Op sommige plekken in de regio werkt men al op deze wijze, en Zorg voor Parkinson wil dit in de hele regio stimuleren. Hiervoor is een regionale werkwijze opgesteld.

Samen
De regionale werkwijze kwam voort uit gesprekken met parkinson zorgverleners in de regio’s Nijmegen en Oss-Uden-Meierijstad. Zij hebben al veel ervaring met Siilo. Deze werkwijze werd opgeschreven, waarna de zorgverleners weer commentaar gaven. Het resulterende document is opgenomen op onze website, en legt precies uit hoe zorgverleners zo goed mogelijk gebruik kunnen maken van Siilo-groepen in de zorg voor kwetsbare parkinsonpatiënten.

Parkinsonconsulent Els Coppens was één van de zorgverleners:

“Ik heb ongeveer 23 Siilo groepen, vooral voor patiënten waarbij veel verschillende zorgverleners betrokken zijn, de zorg complex is of er binnen korte tijd veel veranderingen plaatsvinden en afstemming nodig is. Ik hoor wel eens dat het gebruik van Siilo veel tijd kost, maar ik zie het zo: als er in deze Siilo groepen veel speelt, dan speelt er ook veel in mijn caseload, dat is eigenlijk een afspiegeling. Als het teveel zou zijn, dan is mijn caseload op dat moment ook teveel.”

– Els Coppens, parkinson consulent Brabantzorg (regio Oss-Uden-Meierijstad)

Afspraken
Met de Siilo-groepen zijn zorgverleners van alle prekwetsbare mensen met parkinson met elkaar verbonden. De parkinsonverpleegkundige is verantwoordelijk voor het aanmaken van de groepen. De komende tijd zullen parkinsonverpleegkundigen uit de Zorg voor Parkinson-regio ieder voor ongeveer 20 kwetsbare mensen met parkinson een Siilo-groep aanmaken. In onze regio zijn dat er ongeveer 350. Op deze manier hoeft de patiënt zijn of haar verhaal niet aan elke zorgverlener opnieuw te doen. Ook wordt het werk van de zorgverleners efficiënter omdat ze met één bericht het hele zorgnetwerk op de hoogte kunnen stellen.

Deze zomer wordt er gestart met het trainen van parkinsonverpleegkundigen in de regio in gebruik van Siilo-groepen.

Regionale werkwijze
In de werkwijze staan regionale afspraken voor het gebruik van de Siilo-groepen, bijvoorbeeld over wie, wanneer een groep aanmaakt, hoe de groep heet, en hoe er binnen een groep zo goed mogelijk gecommuniceerd kan worden. De werkwijze komt voort uit gesprekken met zorgverleners. Door de afspraken komt er structuur in de groepsgesprekken, en bewaken we de tijd die zorgverleners kwijt zijn aan het delen van informatie met elkaar.

Doordat zorgverleners die vanuit verschillende zorgorganisaties bij een patiënt betrokken zijn zo met elkaar verbonden worden, kunnen zij efficiënter communiceren en inzichten en problemen op tijd met elkaar delen. Hiermee streeft Zorg voor Parkinson naar het verbeteren van de zorg voor kwetsbare mensen met parkinson en het voorkomen van zieken- of verpleeghuisopnames.

Meer weten?
Ben je benieuwd naar de afspraken in de regionale werkwijze? Deze kun je hier vinden.
Op dit moment leggen de parkinsonverpleegkundigen de laatste hand aan de criteria voor het aanmaken van de groepen voor kwetsbare mensen: wie is nu precies kwetsbaar, en wanneer maken we een groep aan?

Meer weten over hoe je Siilo inzet in onze regio? Hier vind je meer informatie en tips & tricks.