Hoe moet de zorg voor parkinson eruit zien?

Afbeelding voor Hoe moet de zorg voor parkinson eruit zien?

Zorg voor Parkinson is druk bezig met het neerzetten van een gezamenlijke, regionale zorgstandaard.Hiermee bedoelen we afspraken over hoe de zorg die iemand met parkinson over de tijd krijgt, het ‘zorgpad’. We willen dat elke persoon met parkinson in onze regio toegang heeft tot dezelfde goede zorg. Waar ze wonen of bij welke ziekenhuis ze patiënt zijn, mag daarbij niet uitmaken.

Steeds meer mensen krijgen te maken met de ziekte van Parkinson. Er zijn nu al tekorten aan zorgverleners, en deze zullen in de toekomst stijgen. Daarom is het belangrijk dat we samen werken aan een goede en vernieuwende organisatie van onze parkinsonzorg.

Bij de werkconferentie in maart overlegden we met zorgverleners en zorgmanagers uit de regio over deze regionale zorgpaden. De afgelopen maanden zijn we bezig geweest de plannen voor de zorgpaden verder te ontwikkelen. Inmiddels hebben we een eerste versie vastgesteld voor de tijd rondom de diagnose, de vroege fase van de ziekte en de middenfase van de ziekte. Het regionale zorgpad moet voor het grote merendeel van de mensen met parkinson voldoende zijn, al blijft zorg op maat altijd nodig. Samen werken we zo aan goede, betaalbare en toekomstbestendige zorg voor mensen met parkinson.

Afspraken
Op 11 juni bespraken we de zorgpaden opnieuw met een grote groep zorgverleners en enkele mensen met parkinson die als vertegenwoordigers van onze Parkinson Adviesraad deelnamen aan de bijeenkomst. Zij hadden allen de ruimte om kritische vragen te stellen bij het voorgestelde zorgpad. Aan het eind van de bespreking spraken we met elkaar af door te gaan op de huidige weg. De komende maanden zetten we de puntjes op de i en ondersteunen we het zorgpad ook met instrumenten zoals gespreksprotocollen, consultvoorbereiding en informatiemateriaal.  

In november bespreken we het zorgpad opnieuw. Ook kijken we dan hoe we zorgverleners het beste kunnen ondersteunen, zoals met het netwerkzorgplatform Boards: Parkinson. Begin volgend jaar moet het zorgpad klaar zijn voor gebruik.