Het neurologenoverleg: regionaal van elkaar leren!

Afbeelding voor Het neurologenoverleg: regionaal van elkaar leren!

Samen met zorgverleners, mensen met Parkinson en hun naasten werken wij in de regio Zuidoost- Nederland aan nóg betere zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson/ parkinsonisme.Dit doen wij in een samenwerkingsverband van partnerziekenhuizen in de regio;  Bernhoven, Maasziekenhuis Pantein, Rijnstate en het CWZ. Het neurologenoverleg is onderdeel van deze samenwerking. Dieuwke Boon – den Haan is sinds begin van dit jaar werkzaam als neuroloog/fellow Bewegingsstoornissen bij het Expertisecentrum en werkt samen met het innovatieteam van Zorg voor Parkinson aan het verder vormgeven van dit overleg. Zij vertelt over de inhoud en het belang daarvan.

Centrale rol

Het Expertisecentrum voor Parkinson en Bewegingsstoornissen heeft een centrale rol in de regio. In het Expertisecentrum is de meest specialistische kennis aanwezig over de ziekte van Parkinson en de regionale ziekenhuizen staan erg dichtbij de mensen met parkinson. We streven ernaar om de kennis uit het expertisecentrum zoveel mogelijk te delen met de ziekenhuizen uit de regio, zodat mensen met parkinson zoveel mogelijk door de regionale ziekenhuizen kunnen worden behandeld en begeleid.

Leren met en van elkaar

De eerste stap die we hier afgelopen kwartaal in hebben gezet is het organiseren van een maandelijks, online overleg voor neurologen van Zorg voor Parkinson. Hierin worden lastige situaties die ze in de zorg tegenkomen met elkaar en met de experts van het Expertisecentrum besproken. Het doel van dit overleg is om neurologen uit de regio bij elkaar te brengen en om van elkaar te leren. We streven naar een uniforme werkwijze wat betreft de zorg voor mensen met parkinson(isme). Op dit moment zoeken we naar het beste format en invulling van het overleg, zodat dit zo goed mogelijk aansluit bij de zorgvraag vanuit de partnerziekenhuizen. Daarbij verkennen we ook wat het Expertisecentrum nog meer kan betekenen voor de regio.

Ideeën hiervoor zijn welkom! Stuur een mail aan gijs.haerkens@radboudumc.nl.

Communicatie

Voorafgaand aan het overleg kunnen parkinson-neurologen uit de vier ziekenhuizen hun casuïstiek (inclusief beeldmateriaal) aanleveren die gezamenlijk wordt besproken. De parkinson-neurologen uit het Expertisecentrum faciliteren dit overleg en geven vervolgens adviezen waarmee de neurologen in de partnerziekenhuizen verder kunnen.

Wij maken hiervoor gebruik van een gezamenlijke appgroep in Siilo, een communicatie-app die veel in de zorg wordt gebruikt en die veilige communicatie tussen zorgprofessionals mogelijk maakt. Hierin kun je een casus op een veilige manier delen tussen zorgverleners en eventueel beeldmateriaal toevoegen. Op de supportpagina (notion.site) vind je informatie over het aanleveren van een casus in Siilo en instructies voor het maken van geschikt beeldmateriaal of video’s.

Het overleg vindt één keer per maand online plaats, alternerend op een maandag of woensdag van 17.00 tot 18.00 uur. Alle neurologen ontvangen twee weken voor het neurologenoverleg een voorbereidende mail ter herinnering.

Meld je aan!

Wij roepen alle parkinson-neurologen van de partnerziekenhuizen op om aan te sluiten bij dit overleg. Want alleen samen kunnen we dit tot een succes maken. Aanmelden kan door een mail te sturen aan gijs.haerkens@radboudumc.nl.