Goed voorbereid met Wat Er Toe Doet

Afbeelding voor Goed voorbereid met Wat Er Toe Doet

Binnen Zorg voor Parkinson wordt gewerkt aan persoonsgerichte zorg: Zorg die past bij wat iemand belangrijk vindt. Dit doen we bijvoorbeeld door zorgverleners en mensen met parkinson te helpen bij het voeren van een Goed Gesprek. Maar hoe kun je je nou zo goed mogelijk voorbereiden op zo’n gesprek?  

Zorgverleners en mensen met parkinson moeten samen beslissen wat de beste parkinsonzorg is. Maar de beste zorg voor de één past niet altijd bij de ander. Persoonsgerichte zorg ontstaat daarom altijd in gesprekken tussen zorgverleners en mensen met parkinson. Binnen Zorg voor Parkinson wordt gewerkt aan manieren om zorgverleners en mensen met parkinson te helpen bij het hebben van een dergelijk Goed Gesprek

Eén van die manieren is het gebruiken van een gesprekshulp. Wat er toe doet is een online instrument met vier vragen die vóór een gesprek met een zorgverlener kunnen worden ingevuld. Wat er toe doet helpt mensen met parkinson om op te schrijven wat op dit moment belangrijk is in hun leven. Binnen Zorg voor Parkinson wordt gewerkt aan manieren om Wat er toe doet beter in het zorgproces in te bouwen. 

Vier vragen 
Inge van den Broek is als adviseur patiëntenperspectief verbonden aan Zorg voor Parkinson. Inge was betrokken bij de ontwikkeling van Wat er toe doet. ‘Als de dokter al vastbesloten is over welke behandeling je moet krijgen, dan is het erg moeilijk om nog te zeggen dat je daar anders tegenaan kijkt. Daarom is het belangrijk om eerst duidelijk te krijgen wat er belangrijk is in iemands leven, is dat een rondje lopen met de hond, of een marathon lopen? Dat scheelt nogal wat daarvoor nodig is!’ 

“Ons ultieme doel is echte persoonsgerichte zorg, zorg die bij iemands leven past op dat moment”

– Inge van den Broek, adviseur patiëntperspectief

Met Wat er toe doet komen mensen met parkinson goed voorbereid naar de afspraak met hun zorgverlener. ‘Zorgverleners vragen patiënten nu soms al om hun doelen en om wat zij belangrijk vinden. Maar dat is moeilijk, zo’n open vraag. Wat er toe doet helpt mensen daarbij. Je kiest uit onderwerpen met afbeeldingen en je krijgt ook voorbeelden,’ vertelt Inge. 

Breed toepasbaar 
Wat er toe doet kwam tot stand toen Inge als beleidsadviseur werkte voor Harteraad. Ze ontwikkelde het instrument samen met zorgverleners en patiënten. ‘Ik was al gediagnosticeerd met parkinson toen mij werd gevraagd of Wat er toe doet ook voor parkinsonpatiënten gebruikt kon worden.’ Het instrument werd daarop wat aangepast, en is nu breed toepasbaar in de zorg.  

Binnen Zorg voor Parkinson wordt nu gewerkt aan een manier om Wat er toe doet beter in het zorgproces te verwerken. Zo wordt er onder andere onderzocht of het instrument in de online patiëntenomgeving Mijn.Zorgvoorparkinson kan worden ingebouwd, zodat elke zorgverlener kan zien wat iemand wil kunnen doen en daaraan kan bijdragen. Inge: ‘Ons ultieme doel is echte persoonsgerichte zorg, zorg die bij iemands leven past op dat moment.’ 

Kijk op www.watertoedoet.info voor de voorbeelden en hulp om de vier vragen te beantwoorden.