De zorg digitaal afstemmen, hoe doen we dat?

Afbeelding voor De zorg digitaal afstemmen, hoe doen we dat?

De Ziekte van Parkinson is ingewikkeld. Er spelen vaak verschillende problemen, waardoor er veel zorgverleners vanuit verschillende organisaties betrokken zijn. Dat zorgt ervoor dat afstemming en samenwerking ingewikkeld is. Zowel mensen met parkinson als zorgverleners geven aan dat dit lastig is. Met het online platform Mijn.ZorgvoorParkinson hopen we dit beter te organiseren.

In de Nijmeegse wijk Hatert is een eerste groep zorgverleners gestart met digitaal samenwerken via het online platform Mijn.ZorgvoorParkinson. In een eerder bericht over deze start schreven we dat we onder andere gebruikmaken van een gezamenlijk zorgplan. Afstemming tussen verschillende zorgverleners van verschillende organisaties is nieuw, dus we ontdekken samen hoe dat gaat.

Start met ‘wie doet wat

Een volledig uitgewerkt persoonlijk zorgplan voor iedere patiënt kan waarschijnlijk helpen om als team van zorgverleners te bepalen aan welke doelen van de patiënt zij eerst werken als er meerdere problemen tegelijk spelen. Dit kan als zorgverleners onderling, maar het liefst gebeurt dat samen met de patiënt. Als de zorgvraag minder uitgebreid is, zorgt het opstellen en bijhouden van een gezamenlijk zorgplan voor extra werk. De verwachting is dat beter zicht op wie wat doet en hoe het gaat met de voortgang ook al veel toevoegt. En ook hier heeft het de voorkeur dat de patiënt zelf ook een belangrijke rol speelt. Elke zorgverlener kan op een zelfgekozen moment kijken hoe het gaat met de voortgang van de behandeling en bij nieuwe ontwikkelingen is het makkelijker om de betrokkenen zorgverleners te informeren. Op dit moment experimenteren we daarom in de Nijmeegse wijk Hatert met verschillende manieren om een zorgplan in te vullen en te gebruiken.

Coördinatie doen we samen

Voor afstemming en coördinatie van de zorg merken we dat patiënten en collega-zorgverleners al snel naar de parkinsonverpleegkundige kijken. Ook bij het opstellen van een zorgplan is dat op dit moment een eerste reflex. Doordat parkinsonverpleegkundigen veel patiënten behandelen, hebben zij hiervoor te weinig tijd. Bovendien hebben andere zorgverleners uit het team, zoals de fysio- of ergotherapeut, vaak veel intensiever en vaker contact met de patiënt. We experimenteren er daarom mee om samen met de patiënt en de betrokkenen afspraken te maken over wie de coördinatie op zich neemt en wie hierin het aanspreekpunt is. Deze afspraken moeten natuurlijk per patiënt makkelijk terug te vinden zijn via Mijn.ZorgvoorParkinson.

Gesprekshulp

Een persoonlijk zorgplan begint met wat belangrijk is voor een patiënt in zijn of haar dagelijkse leven met parkinson. Maar hoe ga je daarover in gesprek? En wat helpt om tot zo’n persoonlijk doel te komen? Op dit moment experimenteren we in Hatert ook met Wat er toe doet. Dit is een gesprekshulpmiddel voor persoonsgerichte zorg. De gesprekshulp kan helpen om beter in beeld te krijgen wat belangrijk is voor iemand met parkinson. En biedt daarmee ook een startpunt voor het vormgeven van een persoonlijk zorgplan. Maar wat levert je dat op als zorgverlener? En is het geschikt voor iedereen? Dat zoeken we nu uit.

Denk mee

Heeft u als zorgverlener ervaring met bovenstaande uitdagingen, bijvoorbeeld rondom een andere doelgroep, waar wij binnen Zorg voor Parkinson van kunnen leren? Laat het ons weten. Neem contact op via Siilo door een direct bericht aan Pieter van den Haak te sturen. Bent u geen zorgverlener, maar wilt u wel feedback geven of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via dit contactformulier.