Beter geïnformeerd in minder tijd

Afbeelding voor Beter geïnformeerd in minder tijd

Er bestaat veel informatie over parkinson, maar snel de juiste informatie vinden is niet altijd makkelijk. Dat geldt voor mensen die leven met parkinson, maar ook voor zorgverleners. Want welke informatie is betrouwbaar? En wat zijn de laatste inzichten? Om hierin te ondersteunen werken we aan de Catalogus Zorg voor Parkinson.

Via een afgeschermde website kunnen zorgverleners de Catalogus raadplegen. Het is makkelijk doorzoekbaar en geeft per thema een overzicht van betrouwbare patiëntinformatie. De informatie bestaat uit links naar bestaande teksten, folders, filmpjes of plaatselijke hulpbronnen.

De Catalogus is in eerste instantie bedoeld voor verpleegkundigen, neurologen en andere zorgverleners in de regio. Ook de medewerkers van het Servicepunt Zorg voor Parkinson maken gebruik van de Catalogus. Via de Catalogus vinden ze snel geschikte patiëntinformatie die ze kunnen delen met patiënten en naasten. Via mail, in een brief en in de toekomst via het online platform Mijn.ZorgvoorParkinson.

Ontwikkeld met verpleegkundigen

De Catalogus is ontwikkeld samen met een neuroloog en twee verpleegkundig specialisten: Jacqueline Deenen en Martha Huvenaars. Zij hebben de bestaande patiëntinformatie gecontroleerd en hebben daarbij gekeken of de informatie inhoudelijk klopt, of het actueel is en of de bron betrouwbaar is. In het leerprogramma voor verpleegkundigen is de catalogus gepresenteerd en zijn de eerste ervaringen opgedaan. De andere verpleegkundigen in de regio vinden de catalogus ook waardevol.

Samen verder ontwikkelen

De catalogus is nog niet af en wordt steeds verder aangevuld op basis van feedback van zorgverleners. Missende informatie wordt opgezocht en beoordeeld door experts, zoals Martha en Jacqueline, waarna het een plek krijgt in de catalogus. De volgende stap is het bekend maken van de catalogus onder meerdere zorgverleners in de regio, zoals ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten. Zo versterken we samen de patiënt met informatie met als doel meer controle en een gevoel van eigenaarschap over hun behandeling.

Samen met onze patiëntadviseurs gaan we kijken of de catalogus in de huidige vorm ook direct gebruikt kan worden door patiënten.

De juiste informatie op het juiste moment

We streven naar het aanbieden van de juiste informatie, op het juiste moment, aan de juiste persoon en op een manier die bij die persoon past. Dat kan online, in gesprek met zorgverleners, via het Servicepunt, in een persoonlijk zorgdossier of via andere patiënten. In samenwerking met onze partners (Parkinson Vereniging en ParkinsonNet) werken we hier hard aan.