Beter (digitaal) samenwerken

Afbeelding voor Beter (digitaal) samenwerken

Duidelijke afspraken helpen om goed met elkaar samen te kunnen werken. Dit geldt ook voor zorgverleners die samen aan de persoonlijke doelen van mensen met parkinson werken. In een eerder bericht schreven we dat in de Nijmeegse wijk Hatert een eerste groep zorgverleners is gestart om samen te werken met behulp van MijnZorgvoorParkinson. We hebben samen met deze zorgverleners onderzocht wat voor samenwerkingsafspraken zij willen maken. Twee thema’s springen er voor hen uit: beter gebruik maken van elkaars kennis en vaardigheden en  aangeven welke zorg het meest belangrijk is.

Nog meer gebruik maken van elkaars kennis en vaardigheden

Zorgverleners geven aan dat er in de samenwerking nog meer gebruik kan worden gemaakt van elkaars kennis en vaardigheden door gericht informatie met elkaar te delen. Veel problemen die ontstaan door de ziekte van Parkinson hebben namelijk met elkaar te maken.

“Ik ben als fysiotherapeut erg benieuwd wat er in het ziekenhuis met de mensen met parkinson besproken wordt. Wijzigingen in medicatie kunnen namelijk veel invloed hebben op de therapie.”- Femke Roozen (fysiotherapeut)

“Ik denk dat we meer opgeleid moeten worden om te kijken naar waar ons vakgebied verbinding heeft met de andere vakgebieden. Waar vinden we elkaar?” – Mariëlle Claassen (diëtist)

Om gebruik te maken van elkaars kennis en vaardigheden kan het volgens Mariëlle helpen om als zorgverleners gerichte vragen aan elkaar te stellen of elkaar tips te geven. Dit doet zij ook nu al door bijvoorbeeld de fysiotherapeut te vragen naar de lichamelijke belastbaarheid van mensen met parkinson:

“Ik kan als diëtist namelijk van alles willen om het gewicht van mensen op peil te brengen maar dit is ook erg afhankelijk van de trainbaarheid van mensen.”

Afstemmen welke zorg het meest belangrijk is

Soms zijn er veel zorgverleners betrokken bij de parkinsonzorg. Al deze zorgverleners hebben ideeën waarmee ze samen met de persoon met parkinson aan de slag willen. Het is belangrijk om samen met de persoon met parkinson te bepalen welke zorg voor hem/haar het meest belangrijk is. Bij voorkeur wordt dit bepaalt door de persoon met parkinson en iemand met wie hij/ zij fijn kan praten. De zorgverleners uit Hatert zijn het erover eens dat dit niet altijd de parkinsonverpleegkundige hoeft te zijn.

Vervolg: vastleggen en delen van werkafspraken

De zorgverleners in Hatert werken al erg prettig met elkaar samen maar zien ook ruimte voor verbetering. De komende tijd zullen zij bovenstaande inzichten vertalen naar samenwerkingsafspraken. Zodra deze klaar zijn zullen we deze met u delen. De samenwerkingsafspraken tussen zorgverleners kunnen voor iedereen nuttig zijn, ook wanneer (nog) niet wordt samengewerkt op basis van een digitaal platform.

Denk mee!

Heeft u als zorgverlener ervaring met bovenstaande uitdagingen, bijvoorbeeld rondom een andere doelgroep, waar wij binnen Zorg voor Parkinson van kunnen leren? Laat het ons weten. Neem contact op via Siilo door een direct bericht aan Pieter van den Haak te sturen. Bent u geen zorgverlener, maar wilt u wel feedback geven of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via dit contactformulier.

Thumbnail for