4 vragen aan Bas Bloem

Afbeelding voor 4 vragen aan Bas Bloem

Over de adviesfunctie van het Expertisecentrum voor Parkinson en Bewegingsstoornissen in de Zorg-voor-Parkinsonregio.

Het Expertisecentrum voor Parkinson en Bewegingsstoornissen heeft een adviserende rol voor zorgverleners in de Zorg voor Parkinson-regio. In dit bericht vertelt Bas Bloem er meer over: ‘Het Expertisecentrum is een onderdeel van de afdeling Neurologie van het Radboudumc. Het is een plaats waar zowel patiëntenzorg als wetenschap, innovatie en onderwijs worden verzorgd.’

Kun je uitleggen wat de rol van het Expertisecentrum is in het Zorg voor Parkinsonmodel? ‘Vanuit dit model proberen we collega’s in de regio zo goed mogelijk in staat te stellen de zorg dichtbij huis op een hoog niveau te leveren. Dit proberen we te bereiken door hen te ondersteunen, te adviseren en door het delen van kennis en scholing. Tegelijkertijd zijn we ook een soort plek waar die collega’s op terug kunnen vallen als het heel ingewikkeld wordt. Dus als het gaat over complexe diagnostiek, ingewikkelde behandelingen zoals een diepe hersenstimulatie. Die moeten echt plaatsvinden in het Radboudumc. Je kunt het vergelijken met het model van de Albert Heijn. Je hebt de Appie XXL met een brede portfolio en de andere Albert Heijns die zijn X of L en doen ook heel veel, maar net niet alles wat er in de XXL gebeurt. Maar wel met hetzelfde model en dezelfde kwaliteit van hun diensten.’

Kun je een voorbeeld geven van een regionale taak die het Expertisecentrum heeft voor mensen met parkinson? ‘Een voorbeeld hiervan is dat als de diagnose van iemand met parkinson onzeker blijft bij zijn eigen neuroloog in het algemene ziekenhuis, het Expertisecentrum helpt dit duidelijker te krijgen. Bij ons Expertisecentrum werken artsen die net wat meer ervaring hebben met hele zeldzame vormen van parkinson of andere bewegingsstoornissen. Dus we spelen voor mensen met parkinson een belangrijke rol. Een ander voorbeeld is dat we bijdragen aan het verzorgen van informatiemateriaal dat vervolgens via De Parkinson Vereniging of via andere kanalen aan mensen wordt aangeboden.’

Kun je een voorbeeld geven van een regionale taak die het Expertisecentrum heeft voor zorgverleners?  ‘Het Expertisecentrum biedt bijvoorbeeld ondersteuning aan zorgverleners op afstand. Hierdoor kan de neuroloog de zorg op een makkelijke en goede manier dichtbij huis leveren, bijvoorbeeld als ze een ingewikkelde patiënt hebben waar ze niet helemaal uitkomen. Vroeger werden die mensen naar ons verwezen, maar nu kan die neuroloog in het maandelijkse overleg  zo’n complexe casus inbrengen of ze kunnen in een van onze wekelijkse video-overleggen de patiënt bespreken. Vervolgens geven wij een oordeel en advies. In veel gevallen hoeft iemand dan niet meer naar ons doorverwezen te worden en  wordt de patiënt door zijn eigen neuroloog verder geholpen.‘

Hoe zie je de rol van het Expertisecentrum in de toekomst voor je? ‘In de toekomst zie ik die rol die ik hiervoor noemde nog verder groeien. Eigenlijk heeft het Radboudumc nu nog steeds twee rollen. We zijn aan de ene kant een algemeen ziekenhuis voor de stad Nijmegen, maar we hebben dus ook die ondersteunende functie in de regio. Die verdere specialisering zie ik de komende tijd nog meer vorm krijgen. Dus we werken aan de toekomst van de zorg en we leveren daarbinnen, in dat hele ingewikkelde netwerk dat we bouwen, een eigen, hoogwaardige  academische zorg. Wij mij betreft kunnen die ondersteunde taken aan de regionale ziekenhuizen nog verder uitgroeien. Dus eigenlijk zie ik in de toekomst vooral dat wat we doen nog verder uitgebouwd wordt.’